สมาร์ทฟาร์ม เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการเกษตรอัจฉริยะ

สมาร์ทฟาร์ม

สำหรับโลกที่เทคโนโลยีก้าวหน้าไม่สิ้นสุด การก็ต้องแสวงหาสิ่งใหม่ ๆ มารองรับความเปลี่ยนแปลงที่ไม่จบสิ้นของโลกใบนี้ ที่มันหมุนไปข้างหน้า อย่างไม่มีหยุด สมาร์ทฟาร์ม การเกษตรแบบอัจฉริยะ คือหนึ่งในระบบที่คิดค้นขึ้นมา เพื่อตอบสนองความต้องการของเกษตรกรในยุคดิจิตอล 4.0 โดยเฉพาะ กล่าวถึงเทคโนโลยีนี้ได้ง่าย ๆ ก็คือ เป็นระบบที่นำเชื่อถือ มีทั้งข้อมูลของสภาพภูมิอากาศ ทั้งในพื้นที่เล็ก ๆ โดยรอบรวมไปจนถึงพื้นที่ในภูมิภาคทั้งหมด (Macroclimate) มาช่วยในการบริหารจัดการพื้นที่เพาะปลูกของเรา ให้สามารถปรับตัว และคงอยู่ได้ แม้จะมีสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปก็ตาม

สมาร์ทฟาร์ม คืออะไร คนยุคใหม่ควรรู้

สมาร์ทฟาร์ม คืออะไร

สมาร์ทฟาร์ม คือ การจัดการฟาร์มโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารที่ทันสมัย เพื่อเพิ่มทั้งปริมาณ และคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ซึ่งประเทศไทยของเรา เป็นประเทศที่ทำเกษตรกรรมมาตั้งแต่อดีตจนกระทั่งถึงปัจจุบันอยู่แล้ วและมีการส่งออกสินค้าทั้งพืชผัก และผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์มากมาย ดังนั้น การรู้ข้อมูลแห่งโลกยุคใหม่เหล่านี้ จะทำให้คุณนั้นปรับตัวได้เร็วขึ้น และสามารถเพิ่มผลผลิต ของตัวเองให้ทัดเทียมในระดับนานาชาติ ได้อย่างแน่นอน

สมาร์ทฟาร์ม มีอะไรบ้าง ที่ถูกใช้อยู่ในปัจจุบัน

สำหรับอุปกรณ์ฟาร์มระบบ สมาร์ทฟาร์ม เป็นอุปกรณ์ที่ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เข้ามาช่วยในการจัดการต่าง ๆ ได้แก่

 1. เซนเซอร์ เช่น ดิน, น้ำ, แสง, ความชื้น และการจัดการอุณหภูมิ
 2. ซอฟต์แวร์  โซลูชันซอฟต์แวร์เฉพาะทางเกษตรโดยเฉพาะ
 3. การเชื่อมต่อ เช่น เซลลูลาร์
 4. ที่ตั้ง เช่น GPS, ดาวเทียม
 5. วิทยาการหุ่นยนต์ เช่น รถแทรกเตอร์อัตโนมัติ, โรงงานแปรรูป
 6. การวิเคราะห์ข้อมูล เช่น โซลูชันการวิเคราะห์แบบสแตนด์อะโลน
 7. จากอุปกรณ์ฟาร์มระบบ สมาร์ทฟาร์ม ดังกล่าว จะทำให้เกษตรกรสามารถตรวจสอบสภาพของไร่และทำการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ได้ นำไปปรับใช้ได้สำหรับทั้งฟาร์ม หรือโรงงานได้ โดยไม่จำเป็นต้องก้าวเข้าไปในไร่

อุปกรณ์สมาร์ทฟาร์ม ช่วยแก้ปัญหาในด้านใดได้บ้าง

อุปกรณ์ฟาร์มระบบ สมาร์ทฟาร์ม สามารถเพิ่มมูลค่าให้กับการทำฟาร์มได้เป็นระบบ ตั้งแต่การปลูกพืชผลไปจนถึงการทำป่าไม้ สามารถปฏิวัติการเกษตรได้ แบบที่ไม่เคยมีมาก่อน

 1. ช่วยยกระดับการทำฟาร์มที่แม่นยำ
 2. การวัดค่าองค์ประกอบต่าง ๆ ได้อย่างแม่นยำ จะทำให้เกษตรกรสามารถเพิ่มประสิทธิภาพของยาฆ่าแมลงและปุ๋ย หรือเลือกการให้น้ำการให้แสงพืชผักต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม
 3. ยกระดับการเลี้ยงปศุสัตว์ที่แม่นยำ
 4. เทคนิคนี้ จะช่วยทำให้เกษตรกรติดตามความต้องการ ของสัตว์แต่ละตัวได้ดีขึ้น และปรับโภชนาการให้เหมาะสม เพื่อป้องกันโรค และเสริมสร้างสุขภาพของสัตว์ ซึ่งสามารถใช้แอปพลิเคชันแบบไร้สาย เพื่อตรวจสอบสถานที่, ความเป็นอยู่ และสุขภาพของสัตว์ได้แบบใกล้ชิด
 5. ระบบอัตโนมัติในเรือนกระจกอัจฉริยะ
 6. อุปกรณ์ฟาร์มระบบ สมาร์ทฟาร์ม มาพร้อมการควบคุม ด้วยพารามิเตอร์ ทำให้สามารถตรวจสอบและควบคุมสภาพอากาศในโรงเรือนกระจก ได้อย่างอัจฉริยะ และข้อมูลจะถูกเก็บไว้ในแพลตฟอร์มบนคลาวด์ เพื่อการประมวลผลอย่างแม่นยำ

ข้อดีของสมาร์ทฟาร์ม นวัตกรรมเกษตรอัจฉริยะ

ข้อดีของสมาร์ทฟาร์ม

สมาร์ทฟาร์ม ทำให้เกษตรกรเห็นประโยชน์จากการใช้เทคโนโลยีมาช่วย ไม่ว่าจะเป็นทั้งทางด้านเกษตรกรรม (Agriculture) หรือเกษตรกรรมในน้ำ (Aquaculture) ให้เจ้าของ หรือผู้ดูแลฟาร์มเกิดความสะดวกสบาย สามารถแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างทันท่วงที หรือแม้แต่ใช้เวลาในการบริหารจัดการฟาร์มน้อยกว่าสมัยก่อน

ช่วยลดความเสี่ยงของการทำการเกษตร

เกษตรกรเช็คข้อมูลค่าออกซิเจน (DO) ค่าพีเอช (pH) อุณหภูมิ และกระแสไฟฟ้าได้แบบเรียลไทม์  (Real-time data) หรือตลอด 24 ชั่วโมง รวมถึงมีระบบการแจ้งเตือนทันทีเมื่อค่าต่าง ๆ ต่ำกว่าค่าที่ตั้งไว้ ให้เกษตรกรสามารถแก้ไขปัญหาได้ทันที ก่อนจะสายเกินไป  

ช่วยเพิ่มความสะดวกสบาย

สั่งการต่าง ๆ ผ่านแอปพลิเคชั่นอย่างง่ายดาย ไม่ว่าจากที่ไหนก็ตาม พร้อมระบบแจ้งเตือน ตลอด 24 ชม และยังต่อเข้ากับปั๊มน้ำดี และน้ำเสีย รวมถึงเครื่องให้อาหาร และสั่งการเครื่องตีน้ำได้ผ่านแอปพลิเคชั่น

ช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย

สามารถตั้งค่าออกซิเจนไว้ได้ หากค่าออกซิเจนต่ำกว่าที่ตั้งไว้ เครื่องตีน้ำจะทำงานอัตโนมัติ และหากค่าออกซิเจนกลับมาที่ค่าที่ตั้งไว้ เครื่องตีน้ำก็หยุดทำงานอัตโนมัติ ช่วยลดค่าไฟ และยังช่วยลดการจ้างแรงงานคนเพิ่ม โดยเจ้าของฟาร์มสามารถดูค่าคุณภาพน้ำต่างๆ ได้เองผ่านแอป ตลอด 24 ชั่วโมง

ช่วยเพิ่มผลผลิต

ใช้ข้อมูลค่าออกซิเจนมาบริหารจัดการ เช่น การพาเชียลกุ้ง การลดหรือเพิ่มการใช้เครื่องตีน้ำ เป็นต้น สามารถเป็นธุรกิจ ธุรกิจสตาร์ทอัพ ได้เลยทีเดียว

สมาร์ทฟาร์ม นวัตกรรมเกษตรอัจฉริยะ ช่วยเพิ่มผลผลิต เพิ่มรายได้

แม้ว่าการทำ สมาร์ทฟาร์ม จะอาศัยเรื่องของเทคโนโลยีใหม่ ๆ ซึ่งแปลว่าเหมือนจะต้องอาศัย การเข้ามามีส่วนร่วมของคนรุ่นใหม่ อย่างมากก็ตาม แต่ถ้าหากเรามุ่งมั่น ที่จะพัฒนาตัวเองแล้วก้าวให้ทันตามเทคโนโลยีให้ทันแล้ว ก็ไม่สำคัญว่าจะเป็นคนรุ่นไหน เพราะทุกคนก็พร้อมที่จะเดินหน้าไปสู่อนาคต และพบกับความสำเร็จได้ในที่สุด

แนะนำสิ่งใหม่เกี่ยวกับโลกออนไลน์ เรามีบทความดี ๆ เกมสล็อตน่าเล่น สล็อตธีมอียิปต์ ที่คุณไม่ควรพลาด นี่คือ แหล่งความรู้สำหรับการทำความเข้าใจเกมที่สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างรายได้ บอกเลยว่า เป็นบทความขุมทรัพย์สำหรับนักเดิมพันบาวคนเลยทีเดียว